MENU


NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

NAŠE SLUŽBY / TECHNICKÉ ZARIADENIA

Zariadenia pre syntézu

 • Kompletne zariadené laboratória na výskum, vývoj a malotonážnu výrobu
 • Sklené reaktory s objemom 50 až 100 litrov
 • Nerezové a smaltované reaktory s objemom 50 až 6000 litrov
 • Nerezové autoklávy s objemom 0,5 až 10 litrov pre tlaky do 10 MPa a s objemom 50 až 700 litrov pre tlaky do 0,14 MPa
 • Diskontinuálne rektifikačné kolóny s priemerom 65 až 200 mm a veľkosťou varákov 50 až 400 litrov (tlak 0,5 – 101 kPa; ohrevy trás - destilácia tuhých látok s teplotou topenia do 50 °C)
 • Vákuová filmová rotačná odparka s odparovacou mohutnosťou 30 l H2O/h
 • Filtračné zariadenia
 • Sušiarne

Zariadenia pre analýzu

 • Plynové chromatografy (GC, GCMS)
 • Kvapalinový chromatograf (HPLC)
 • Infračervený spektrometer (FTIR)
 • Atómový absorbčný spektrometer (AAS)
 • Izotachoforetický analyzátor (ITP)
 • Automatický titrátor na stanovenie vody Fisherom
 • Fotokolorimetre

Zariadenia pre fyzikálno – chemické merania

 • Diferenciálny skaningový kalorimeter (DSC)
 • Teplota vzplanutia
 • Teplota vznietenia
 • Dynamická a kinematická viskozita
 • Povrchové napätie
 • Tlak pár
Na začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu