MENU


NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

NAŠE SLUŽBY / SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIA FYCHEM PRE REACH


Porad. číslo

Fyzikálno – chemická vlastnosť

Test č.

Metóda

1

 Teplota topenia /tuhnutia

 Melting/Freezing Temperature

A.1
 OECD 102 
 

 diferenciálna skaningová kalorimetria (DSC)

2

 Teplota varu

 Boiling Temperature

A.2
 OECD 103
 

 ebuliometricky; destilačné rozmedzie; Diferenciálna skaningová kalorimetria (DSC)

3

 Relatívna hustota

 Relative Density

A.3
 OECD 109
 

 pyknometricky (tuhé látky, kvapaliny); výtlaková metóda – váženie ponoreného telesa 

4

 Tlak pár

 Vapour Pressure

A.4
 OECD 104
 

 dynamická metóda; statická metóda

5

 Povrchové napätie

 Surface Tension

A.5
 OECD 115

 OECD harmonizovaná krúžková metóda

6

 Rozpustnosť vo vode

 Water Solubility

A.6
 OECD 105 

 fľašková metóda

7

 Rozdeľovací koeficient

 n-oktanol - voda

 Partition Coefficient

A.8
 OECD 107

 metóda trepačkovej banky

8

 Teplota vzplanutia

 Flash-point

A.9

 prístroj Pensky-Martens

9

 Horľavosť tuhých látok

 Flammability (Solids)

A.10

 podľa testu

10

 Horľavosť –
 kontakt s vodou

 Flammability
 (Contact with Water)

A.12

 podľa testu

11

 Sklon tuhých látok a kvapalín k samovznieteniu 

 Pyrophoric Properties
 of Solids and Liquids

A.13

 podľa testu

12

 Oxidačné vlastnosti
 tuhých látok

 Oxidizing Properties (Solids)

A.17

 podľa testu

13

 Rozpúšťacie – extrakčné vlastnosti polymérov
 vo vode

 Solution/Extraction Behaviour of Polymers 
 in Water

A.20

 podľa testu

14

 Disociačná konštanta

 Dissociation Constants in Water

 OECD 112

 titračne, potenciomentricky

15

 Viskozita kvapalín

 Viscosity of Liquids

 OECD 114

 rotačný viskozimeter; Höplerov viskozimeter – metóda padajúcej guličky


A.číslo - označenie testov podľa: Council Regulation (EC) No 440/2008

  
                            
Prezentácia FCHP vo formáte PDFNa začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu