MENU


NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

NAŠE SLUŽBY / MERANIE FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ KVAPALÍN A TUHÝCH LÁTOK

 • Hustota kvapalín v závislosti od teploty pyknometricky v rozsahu teplôt -20 °C až +150 °C
 • Dynamická viskozita kvapalín Höpplerovým viskozimetrom od 0,6 mPas do 8.104 mPas pri teplotách 0 °C až +150 °C a prístrojom Rheotest v rozsahu 1 mPas až 1,8.108 mPas pri teplotách 0 °C až +150 °C
 •  Index lomu kvapalín Pulfrichovým refraktometrom pri teplotách 0 °C až +50 °C a vlnových dĺžkach 656,3 nm; 587,6 nm; 546,1 nm; 486,1 nm; 435,8 nm; 404,7 nm  
 • Tlaky nasýtených pár čistých látok ebuliometricky a staticky v rozsahu tlakov 0,67 kPa až 101,32 kPa a teplôt +10 °C až +200 °CIzobarická rovnováha kvapalina-para homogénnych binárnych, ternárnych a zložitejších zmesí v Gillespieovej aparatúre (cirkulačnou metódou) pri tlakoch 0,67 kPa až 101,32 kPa
 •   Rozpustnosť tuhých látok v kvapalinách pri teplotách 0 °C až +150 °C pri atmosferickom tlaku  
 • Rozpustnosť plynov v kvapalinách pri teplotách -20 °C až +200 °C a tlaku 101,325 kPa
 •  Rovnováha kvapalina-kvapalina binárnych, ternárnych a zložitejších zmesí pri tlaku 101,325 kPa  
 • Povrchové a medzifázové napätie krúžkovou metódou pri teplotách +20 °C až +80 °C
 •  Teplota vzplanutia kvapalín  
 • pH kvapalín
 •  Termická analýza kvapalín a tuhých látok metódou DSC  
 • Dielektrické vlastnosti (tangens stratového uhla, relatívna permitivita) fólií, doštičiek a kvapalín
 •  Sitová analýza práškov v rozmedzí veľkosti častíc 0,063 až 0,4 mm
Na začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu